TU Service Commission

Kirtipur, Kathmandu

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय कर्ीर्तिपुर नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय कर्ीर्तिपुर नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

2023-11-25
TU Service Commission

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सेवा आयोगको कार्यालय
कर्ीर्तिपुर
नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना
 


Files

S.N Name Type Download
1 त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय कर्ीर्तिपुर नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना pdf